ท่าทาง
 
แบบร่างการ์ตูนท่าทาง

ท่าทางของตัวการ์ตูน ก็คือบุคลิก ลักษณะ กริยาอาการของตัวการ์ตูนแบบต่างๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์มีวิธีการวาดไม่ยากอีกนั่นละ
เมื่อเราจะวาดท่าทางเราก็เริ่มจากวงรีอีกนั่นละ แต่คราวนี้เราใช้หลายๆ วงมาต่อๆ กัน แล้วกำหนดเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ

ตัวอย่างแบบร่างต่างๆ ของการ์ตูนท่าทาง
 
 
การ์ตูนนักกีฬา
การ์ตูนกองเชียร์
การ์ตูนบุคคล

 

ไปหน้าถัดไป

กลับหน้าแรก

Over 500,000 Free MP3 Get it NOW mp3.com

Click Here!