" ลูกหมา "

ส่วนหัว

 • พับมุม  Aไปด้านหลัง ส่วนมุม B , C และD พับเข้า (ดังรูป 2)

 • พับครึ่งโดยให้มุม A ทบกับมุม D
 • พับมุม B และ C ลงตามรอยประ
 • น้องๆ ก็จะได้ส่วนหัวของสุนัขแล้วนะคะ

ส่วนลำตัว

 • พับมุม  B ให้ทบกับมุม C ตามเส้นประ

 

 • พับกระดาษตามเส้นประ (ดังรูป) กรีดให้เป็นรอย และกางกระดาษออกมา จะได้ดังรูปที่ 7
 • พับกระดาษเข้าไปด้านซ้าย ตามเส้นประ
 • พับกระดาษออกด้านนอก ตามเส้นประ จะได้ดังรูปที่ 9
 • กรีดให้เป็นรอย และคลี่ออกมา น้องๆจะเห็นรอยกระดาษทั้งหมด 2 รอย คือรอยที่ 1 และรอยที่ 2 (ดังรูป 10 )
 • พับมุม D เข้าด้านใน ตามรอยเส้นประ1 ต่อมาให้พับมุม D ออกด้านนอกตามรอยเส้นประ 2 น้องๆ จะได้ส่วนหางของสุนัขแล้วนะคะ (ดังรูป11)
 • ส่วนลำตัวสุนัขเสร็จเรียบร้อย (ดังรูป)
 • ให้น้องๆ นำส่วนหัวของสุนัขที่ทำไว้แล้วมาประกอบ ก็จะกลายเป็นสุนัขสมบูรณ์ดังรูปนี้ค่ะ น้องๆ อย่าลืมตกแต่งสุนัขของน้องๆ ให้สวยงามนะคะ

Copyright (c) 1999, Lovekid.com Allrights reserved.