No title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550
 รายละเอียด เร็ว ๆ นี้
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

 

เซนต์จอห์นโปลีเทคนิคเปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๐ [Download PDF File]

 

 

 

 

 กิจกรรม

 

 นักเรียนดีเด่น

รวมภาพกิจกรรมวันเยาวชน จัดโดยคณะนักเรียนและครู โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 

 

 

coming soon

No title

 

:: โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ::     เลขที่ 25  ซอยพหลโยธิน 23  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร