คำไว้อาลัยจาก "ตัวแทนศิษย์เก่าเซนต์จอห์น"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

ครั้งสุดท้ายที่ได้พบท่านอาจารย์สมัย ชินะผา ก็เมื่องานคืนสู่เหย้าชาวเซนต์จอห์นครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2550 วันนั้น ท่านได้ย้ำกับพวกเราว่า อย่าเรียก “อาจารย์” ให้เรียกท่านว่า “ครู” “คุณครูสมัย ชินะผา”

“คุณครูสมัย ชินะผา” ของพวกเราชาวเซนต์จอห์น หากนับย้อนหลังไป 46 ปี ท่านเป็นผู้วางรากฐานและให้กำเนิดโรงเรียนเซนต์จอห์น ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ดังจะเห็นได้ว่า เวลาผ่านไป โรงเรียนเซนต์จอห์นเติบใหญ่และเป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดการศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ถึง เอก  “คุณครู” ของเรา เป็นนักการศึกษาที่มีหัวใจนักสู้ ท่านจะเล่าให้บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่แวะเวียนไปพบท่านที่บ้านพักฟังด้วยรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความภาคภูมิใจเสมอว่า “ท่านสร้างเซนต์จอห์นมาด้วยมือเปล่า” และท่านก็ไม่เคยลืมแม้สักครั้งเดียวที่จะกล่าวถึง ผู้ที่มีพระคุณที่สนับสนุนท่านให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งคุณธรรมข้อนี้ของท่าน เราเหล่าบรรดาศิษย์เซนต์จอห์นรู้ซึ้งและซึมซับไว้ทุกคน “คุณครูสมัย” ของพวกเรานอกจากจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของความเป็นนักสู้แล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงยิ่ง วันที่ศิษย์เก่ารวมตัวกันเพื่อขอก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ท่านให้ความเมตตา ให้คำแนะนำ ให้สถานที่ และอำนวยความสะดวกให้ในทุกเรื่อง แม้ในวันจัดงานคืนสู้เหย้าชาวเซนต์จอห์นครั้งที่ 1 ท่านก็มีเมตตาไปร่วมงาน และขอบคุณบรรดาศิษย์เก่าทุกคนที่ยังรำลึกถึงเซนต์จอห์น ในวันนั้น “คุณครูสมัย” ของเรา ได้ตั้งความหวังและฝากถึงศิษย์เซนต์จอห์น ว่าครบรอบ 50 ปีของเซนต์จอห์นที่จะถึงในปี พ.ศ. 2554 นี้ ท่านปรารถนาให้ศิษย์เก่าทั้งหมดได้หวนคืนกลับมารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งให้สมกับคำว่า “เซนต์จอห์นยิ่งใหญ่”

แม้วันนี้ “คุณครูสมัย” ได้จากพวกเราไปแล้ว ศิษย์เชื่อว่า ด้วยคุณธรรม ความดี ความมีเมตตาธรรมที่คุณครูได้สั่งสมไว้มาอย่างยาวนาน คุณครูของเราต้องได้ไปสู่สถานที่ที่ดี และคอยอวยพรให้บรรดาศิษย์ของท่านทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีแต่ความรุ่งเรือง และเติบโตเป็นผู้มีคุณธรรมความดี เช่นเดียวกับท่าน
ในฐานะศิษย์เก่าชาวเซนต์จอห์น ความเสียใจที่ “คุณครูสมัย” ต้องจากศิษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับในครั้งนี้ ศิษย์ไม่มีคำใดที่สามารถจะอธิบายความรู้สึกเสียใจออกได้ ศิษย์รู้เพียงแต่ว่าไม่เฉพาะศิษย์เท่านั้นที่ต้องสูญเสียคุณครูที่ประเสริฐและมีความเมตตาต่อศิษย์ไป แต่ในความรู้สึกของศิษย์ ศิษย์คิดว่าประเทศไทยและโลกใบนี้ ต้องสูญเสียนักการศึกษา นักพัฒนา และนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อีก 1 คน

สุดท้าย ศิษย์ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ได้โปรดรับดวงวิญญาณของคุณครูไปสู่สรวงสวรรค์ ชั่วนิรันดร์ เทอญ

ด้วยความเคารพและอาลัย
นำโชค  อภิชัยพล
ตัวแทนชมรมศิษย์เก่าเซนต์จอห์นสามัญ