คำไว้อาลัยจาก "พระคาร์ดินัล"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

“เมื่อนายชุมพาบาลสูงสุดจะทรงสำแดงองค์
ท่านจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมงกุฎที่ไม่รู้จักร่วงโรยเลย” (1 ปต. 5:4)
“พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์
และทรงดีต่อคนที่แสวงหาพระองค์” (พคค. 3:25)
ขอมอบข้อความในคัมภีร์ 2 ข้อความนี้ เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่ออาจารย์ สมัย ชินะผา ความตายทำให้เราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น เราสามารถเข้าใจได้ว่า บางครั้งพระผู้เป็นเจ้าไม่อธิบาย ไม่ตอบสนองเสียงคร่ำครวญและคำวอนขอของเรา พระองค์เพียงแต่ตรัสว่า “นี่คือน้ำใจของเราสำหรับลูก” น้ำพระทัยของพระ ให้เราทุกคนรอคอยมงกุฎที่ไม่รู้จักร่วงโรย และทุกคนที่คอยท่าพระองค์ แสวงหาพระองค์ จะได้พบกับพระองค์

ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการดำเนินชีวิตในโลกนี้ คือ การรอคอยและแสวงหาพระเจ้า อาจารย์สมัย ชินะผา แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ามาตลอดชีวิต น้ำพระทัยซึ่งบางครั้งไม่มีคำอธิบายใด ๆ ไม่มีบรรเทาใจใด ๆ แต่อาจารย์ก็น้อมรับทุกสิ่งในชีวิตบัดนี้ อาจารย์สมัยได้เข้าใจแล้ว ได้รับคำอธิบาย และได้รับความบรรเทาใจแล้ว เป็นความสุขนิรันดร เป็นมงกุฎอันไม่รู้ร่วงโรยเลย

ขอพระเจ้าประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดรแก่ อาจารย์สมัย เถิด

ด้วยรักและอาลัย
พระคาร์ดินัล
( ม. มีชัย กิจบุญชู )
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ