คำไว้อาลัยจาก "อาจารย์ชัยณรงค์"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

ชีวิตของท่านอาจารย์สมัย ชินะผา ทั้งชีวิตเป็นการศึกษา

ท่านเป็นผู้เรียน ขวนขวายศึกษาหาความรู้ทุกรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านเป็นครูผู้ให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์จำนวนมากมาย ทั้งที่เซนต์คาเบรีบลและเซนต์จอห์น ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถานศึกษาชื่อ เซนต์จอห์น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย

การจากไปของท่าน เป็นการสูญเสียนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ ไม่เพียงสำหรับเซนต์จอห์นเท่านั้น แต่สำหรับวงการศึกษาไทยด้วย

ขอบุญกุศลอันเกิดจากการทุ่มเทด้วยความเหนื่อยยาก จากการอุทิศตนให้เซนต์จอห์นทุกลมหายใจเข้าออก จากการช่วยเหลือครูและศิษย์ทุกคนด้วยใจรักและห่วงใยเสมอ อีกทั้งด้วยความเชื่อ ความศรัทธา และความรักในพระเจ้าของท่าน จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์สมัย ชินะผา ได้สู่สรวงสวรรค์  ขอเทวดาและนักบุญทั้งหลายในสวรรค์จงขับร้องประสานเสียงกึกก้อง ต้อนรับท่านอาจารย์ให้อยู่ในความสุขและสันติกับพระเจ้าชั่วนิรันดร

ด้วยความเคารพและอาลัยรัก

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
ผู้อำนวยการกลุ่ม เซนต์จอห์น