คำไว้อาลัยจาก "โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

ความโศกเศร้ามาเยือนเหมือนเดือนดับ ท่านล่วงลับจากเราเศร้าสุดแสน
จะหาใครที่ไหนในดินแดน มาเทียบแทนท่านได้นั้นไม่มี
เป็นโพธิ์ทองของเราชาวเซนต์จอห์น จะหนาวร้อนเพียงใดไม่เคยหนี
ท่านดูแลเกื้อสุขทุกชีวี ให้ได้มีกินอยู่ทุกผู้คน
   
น้ำตาร่างรินไหลอาบใจข้าฯ ขอสัญญาตั้งจิตสัมฤทธิ์ผล
ชื่อเซนต์จอห์นจะต้องก้องสากล ปัญญาชนที่นี่ฝีมือเรา
ตอบแทนท่านด้วยใจอาลัยรัก

สุดห้ามหักมิให้จิตคิดหงอยเหงา

จะเข้มแข็งสืบสานงานหนักเบา ขอพระเจ้าให้ท่านสุขทุกภพเอย

 

ด้วยความเคารพรักและอาลัย
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น