คำไว้อาลัยจาก "โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

แม้จะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า “ความตาย” เป็นสัจธรรมที่ทุกคนหนีไม่พ้น แต่เมื่อต้องสูญเสียผู้เป็นที่เคารพรักในเวลาที่ไม่คาดคิดมาก่อน ย่อมที่จะรู้สึกใจหายอย่างมาก จากการถึงแก่กรรมของ อาจารย์สมัย ชินะผา นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญทางการศึกษาผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของลูกหลาน ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์และบรรดาลูกศิษย์

อาจารย์สมัย ชินะผา ท่านเป็นผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าที่มีความเป็น “ครู” ด้วยจิตวิญญาณจริงแท้ของความเป็นครู จึงเป็นครูมาตลอดชีวิต บุคคลที่เคยเป็นศิษย์ของ อาจารย์สมัย ในบรรดานักเรียนหลายรุ่นที่ผ่านความเป็นครูของอาจารย์สมัยมา มีอยู่ในทุกวงการ ที่ได้มียศศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตมีความสำคัญในวงราชการมีอยู่มากมาย ในขณะที่อาจารย์สมัยก็ยังเป็นอาจารย์สมัยอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าจำได้เสมอทุกครั้งที่มีการประชุมครูรวมทุก ๆ โรงเรียน ท่านจะบอกกับคุณครูว่างานของครูนั้นหนักและงดงามงอกเงยเหมือนเมล็ดพืชที่ขึ้นและเจริญงอกงาม เมื่อมีฝนตกและแสงแดดที่เหมาะสม พร้อมกับทำท่าทางเอานิ้วมือปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้ว สลัดลงบนพื้น แสดงให้เห็นว่าหยาดเหงื่อของครูทำให้เด็กนักเรียนเซนต์จอห์นมีความเจริญก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึ้นทุกวัน

อาจารย์ครับ เมื่ออาจารย์เหนื่อย เครียดและหนักใจเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อาจารย์จะบอกว่าขอเดินทางไปพักผ่อน ขอฝากโรงเรียนด้วย ขณะอาจารย์เดินทางไปและอยู่ในช่วงเทศกาล อาจารย์จะซื้อของฝากให้พวกครูกันทั้งหมดทุกคน ในกลุ่มเซนต์จอห์น เป็นขนมที่ อร่อยและมีชื่อเสียง ถึงแม้แต่นิดหน่อยหนึ่งแต่ก็มากด้วยน้ำใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและแม้จะเป็นการเลี้ยงโต๊ะจีนก็เช่นเดียวกัน พวกเรารู้สึกภูมิใจในความเป็นเซนต์จอห์น ทำงานหนักกันจนถึงอายุเกษียรในเวลาต่อมา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2550 ข้าพเจ้าและเพื่อนครูใหญ่ไปเยี่ยมอาจารย์ที่ รพ.รามาธิบดี ชั้น 9 ห้อง ICU พบคนเฝ้าไข้และพบว่าอาจารย์กระสับกระส่ายบิดตัวไปมาและกรอกนัยน์ตา รู้สึกว่าอาจารย์แสบตา คนเฝ้าไข้จึงเอาสำลีชุบน้ำสะอาดเช็ดที่ลูกนัยน์ตาทั้งสองข้างให้ ทำให้รู้สึกสบายและหลับตา นอนนิ่ง อาการสงบ จึงขอลากลับ

แต่มาบัดนี้ทราบว่าอาจารย์จากพวกเราไปแล้วขอให้ท่านอาจารย์นอนหลับสบายจากชีวิตนี้ตลอดชั่วนิรันดรและจากความเชื่อของคริสตชน ท่านอาจารย์ได้ไปเกิดใหม่ในสวรรค์ของพระเจ้าแล้ว

ขอให้ดวงวิญญาณท่านอาจารย์ได้วางใจเถิดว่าทีมงานของโปลีเทคนิคระลึกถึงเพลงสดุดีเซนต์จอห์นและมาร์ชเซนต์จอห์นที่ว่า “บุกเบิกไว้ลำบากเท่าใด เซนต์จอห์นถึงมีเกียรตินิยม” หวังว่าท่านอาจารย์คงอยู่ใกล้ชิดพวกเราตลอดไป


นายปัญญา ผิวเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค