คำไว้อาลัยจาก "โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

อาจารย์สมัย  ชินะผา ผู้สร้างรากฐานให้กับประเทศชาติมากมาย มีลูกศิษย์ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย  ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันกลุ่มเซนต์จอห์นด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย อาศัยความพากเพียรเป็นบันไดไต่เต้าสู่ความสำเร็จ บวกกับแรงศรัทธาต่อแม่พระ และนักบุญยอห์นอัครสาวกองค์อุปภัมภ์ของโรงเรียน  ท่านให้การอบรมสั่งสอนศิษย์อยู่เสมอๆว่านักเรียนทุกคนต้องมีความนบนอบเชื่อฟัง กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทุกคน  ท่านเริ่มสร้างโรงเรียนเซนต์จอห์นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 จวบจนปัจจุบันอย่างเข้าปีที่ 47
ท่านได้บุกเบิกสถาบันกลุ่มเซนต์จอห์นด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล พัฒนาให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเมื่อเอยถึงเซนต์จอห์น ทุกคนจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีในฐานะผู้ประสาทการหรือนักการศึกษาที่มีแต่ให้.. 

จากนี้ไปคงเหลือแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณของอาจารย์สมัย  ชินะผา แต่จิตตารมณ์ของท่านจะยังอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคน และขอให้ท่านได้พักผ่อนในพระหัตถ์ของพระเจ้า..ตลอดกาลเทอญ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น
นายวินัย  ผิวเกลี้ยง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเซนต์จอห์น