คำไว้อาลัยจาก "สังฆราชยอด"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

ได้รับทราบข่าวอันน่าสลดใจ เกี่ยวกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ อาจารย์สมัย ชินะผา ซึ่งเราทุกคนรู้จักและใกล้ชิดกับท่านจะรู้สึกว่าเป็นการสูญเสียบุคคลที่สำคัญในวงการการศึกษา โดยเฉพาะในวงการการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

อาจารย์สมัยเป็นบุคคลที่ถ่อมตัว มีอัธยาศัยไม่ตรีกับทุกคนโดยไม่ถือตัว มีความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านดนตรีซึ่งท่านนิยมชมชอบมาก ท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกศิษย์ และมีความใกล้ชิดกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ และลูกศิษย์ของท่านก็ให้ความเคารพนับถือแก่ท่าน ท่านเกิดมาเพื่ออยู่ในวางการการศึกษา และเป็นอาจารย์ที่ให้ชีวิตของท่านเป็นบทเรียนบทสอนแก่บรรดาศิษย์ด้วยความถ่อมตน

ชีวิตของท่านจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำบรรดาศิษย์ ซึ่งท่านให้ความสำคัญแก่พวกเขาทุกคน ความเป็นกันเองและไม่ถือตัวของท่านเป็นเหตุให้ศิษย์ของท่าน มอบความไว้วางใจให้และมาพบปะหารือกับท่านอย่างสม่ำเสมอ การจากไปของท่านทำให้วงการการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยขาดบุคคลที่สำคัญ เพราะท่านได้ให้แบบอย่างของอาจารย์ที่มีความจริงใจ และความห่วงใยไว้กับศิษย์ของท่านทุกคน

ขอพระเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของอาจารย์สมัย บรมาจารย์ผู้ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระและกับครอบครัวและบรรดาศิษย์ของท่าน ขอให้ท่านอยู่ในอ้อมพระอุระของพระบิดาเจ้าในสรวงสวรรค์ และขอให้แบบอย่างชีวิตการเป็นอาจารย์ของท่าน ได้เป็นแบบฉบับให้แก่บรรดาอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้การศึกษา และการอบรมในด้านศีลธรรมและจริยธรรม สืบต่อไปในสังคมการศึกษาในประเทศไทยของเรา

ลาก่อนอาจารย์สมัย จนกว่าเราจะได้พบกันในสรวงสวรรค์บ้านแท้ ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยความจริงใจ

ด้วยความเคารพรักในองค์พระคริสตเจ้า

พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี