คำไว้อาลัยจาก "โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

แสนอาลัยท่านผู้ประสาทการ

 

ได้ถึงวารบรรลุอายุขัย

 

ทุกคนเศร้าคะนึงหาด้วยอาลัย

 

ท่านจากไปหลายสิ่งซึ่งยังตรึงตรา

 
 

 

ต่างซาบซึ้งถึงพระคุณที่หนุนเกื้อ  

ได้เอื้อเฟื้อในด้านการศึกษา

 

เพื่อเด็กไทยทั่วรัฐพัฒนา

 

มีวิชาและศีลธรรมประจำใจ

 
   

ท่านมุ่งมั่นสรรค์สร้างการศึกษา

 

ได้ก่อตั้งเซนต์จอห์นมาจนเติบใหญ่

 

มีระบบครบวงจรสอนทุกวัย

 

จนมีชื่อระบือไกลรู้ทั่วกัน

 
   

ณ บัดนี้ท่านบรรลุอายุขัย

 

ขอวิญญาณท่านไปสรวงสวรรค์

 

เสวยสุขที่สถิตนิตย์นิรันดร์

 

จะร่วมกันสร้างความดีพลีต่อไป

 

คณะครู  นักเรียน-นักศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี
(นายวสันต์   ทองประเสริฐสุข  ผู้ประพันธ์)