สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft คืออะไร
รายละเอียดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2543)
คณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ชุดปัจจุบัน
สาเหตุการปรับค่า Ft
สถิติค่า Ft
    เดือนกันยายน 2535 -กันยายน 2543
    เดือนตุลาคม 2543 -กันยายน 2544
การคำนวณค่า Ft

border_g.gif (1395 bytes)แสดงความคิดเห็น

border_y.gif (1418 bytes)
จัดทำโดย
แผนกส่วนลดค่าไฟฟ้าและสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
กองรายได้ค่าไฟฟ้า
ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โทร. 4363864

border_y.gif (1418 bytes)Since 8 February 1999
[ INTERNET ][ INTRANET ] [ SEARCH ][ COMMENT ]

Copyright 1997-2000 By Electricity Generating Authority of Thailand