การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
English Version English Version  

หัวข้อหลัก

หน้าแรก
เกี่ยวกับ กฟผ.
ข่าวสาร กฟผ.
เขื่อน/โรงไฟฟ้า
สาระน่ารู้เรื่องไฟฟ้า/พลังงาน
ประกวดราคา
กฟผ. กับสังคม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า Ft
กฟผ. กับโครงการพระราชดำริ
เรือนรับรองพิเศษ
แผนที่ กฟผ.
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกฟผ.
เงื่อนไข/ระเบียบการใช้บริการ
     อินเทอร์เน็ต กฟผ.

หน่วยงานธุรกิจ กฟผ.

ธุรกิจระบบส่ง
ธุรกิจบำรุงรักษา
ธุรกิจเชื้อเพลิง
ธุรกิจวิศวกรรม
สำนักงานวิจัยและพัฒนา

EGAT Web Mail  login
  
  password
  
  สังคม/พัฒนา/ร้องทุกข์ศูนย์รวมของผู้บริโภค, กรมการพัฒนาชุมชน, สภาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน, ช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, รักไทยให้ถูกทาง, ร้องทุกข์ITV
โครงการประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ


 เขื่อน กฟผ.    
เขื่อนแก่งกระจาน | เขื่อนวชิราลงกรณ | เขื่อนจุฬาภรณ์ | เขื่อนท่าทุ่งนา | เขื่อนภูมิพล | เขื่อนน้ำพุง | เขื่อนบางลาง
เขื่อนปากมูล | เขื่อนรัชชประภา | เขื่อนศรีนครินทร์ | เขื่อนสิริกิติ์ | เขื่อนสิรินธร | เขื่อนอุบลรัตน์
 โรงไฟฟ้า
กฟผ.
  
 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ | โรงไฟฟ้าบางปะกง | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไทรน้อย | โรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงไฟฟ้าระยอง | โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 เขื่อนภูมิพล    
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรก ของประเทศไทย เดิมชื่อเขื่อนยันฮี ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อ เขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล”

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า
เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณ เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง ๒๕๐ เมตร สูง ๑๕๔ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร ความกว้างของสันเขื่อน ๖ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุด ๑๓,๔๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จัดเป็น เขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงที่สุดใน เอเชียอาคเนย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ การก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วยงานก่อสร้างตัวเขื่อน ระบบส่งไฟฟ้า และอาคาร โรงไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๑-๒ กำลังผลิตเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม และ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ ตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด เขื่อนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
ต่อมาได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๓-๖ กำลังผลิตเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ และ เครื่องที่ ๗ กำลังผลิต ๑๑๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒ และ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๕ ตามลำดับ
เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกไป ในปี ๒๕๓๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทำการปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๑-๒ ทำให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น อีกเครื่องละ ๖,๓๐๐ กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ และพฤศจิกายน ๒๕๓๖ ตามลำดับ ส่วนการ ปรับปรุงเครื่องที่ ๓-๔ ทำให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น เท่ากับเครื่องที่ ๑-๒ แล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม ๒๕๔๐ ตามลำดับ

เขื่อนภูมิพล
นอกจากนี้ในปี ๒๕๓๔ กฟผ. ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๘ แบบสูบกลับ ขนาดกำลังผลิต ๑๗๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ และก่อสร้างเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เพื่อใช้อ่างเก็บน้ำเป็นอ่างล่าง สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเดือน มกราคม ๒๕๓๙ ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล มีกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น ๗๓๑,๒๐๐ กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้า ปีละ ๑,๐๖๒ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เป็นเขื่อนขนาดเล็ก ชนิดดินถมแกนดินเหนียวปิดทับหน้าด้วยหินทิ้งสร้างปิด กั้นลำน้ำปิง ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้ำ ๕ กิโลเมตร ความยาวเขื่อน ๒๐๐ เมตร สูง ๑๒ เมตรจากท้องน้ำ ความกว้าง สันเขื่อน ๑๐ เมตร ระดับสันเขื่อน +๑๔๒.๐๐ เมตร รทก.
อาคารระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร สูง ๑๔ เมตร ช่องระบายน้ำ ๑๐ ช่อง กว้างช่องละ ๑๐.๕ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๔.๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘

ประโยชน์
เขื่อนภูมิพล
นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการของประเทศแล้ว ในด้านการชลประทาน ยังสามารถปล่อย น้ำในอ่างเก็บน้ำ ไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก กำแพงเพชร และพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประมาณ ๗.๕ ล้านไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และอำนวยประโยชน์ ในด้านการประมงอีกด้วย ผลพลอยได้อีกประการหนึ่ง ก็คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัดตาก ภายในบริเวณเขื่อน มีสวน สาธารณะที่มีความร่มรื่น ชื่อ “สวนน้ำพระทัย” และที่เขื่อน แม่ปิงตอนล่างก็มี “สวนเฉลิมพระเกียรติ” ไว้ต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนด้วย

หน้า 1 | 2

ข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถชมเวบไซต์นี้ให้สวยงามด้วย: Microsoft Internet Explorer V4.0 ขึ้นไป ความละเอียด: 800 x 600 Text size: Medium[ INTERNET ][ INTRANET ] [ SEARCH ][ COMMENT ]

Copyright 1997-2000 By Electricity Generating Authority of Thailand