การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
English Version English Version  

หัวข้อหลัก

หน้าแรก
เกี่ยวกับ กฟผ.
ข่าวสาร กฟผ.
เขื่อน/โรงไฟฟ้า
สาระน่ารู้เรื่องไฟฟ้า/พลังงาน
ประกวดราคา
กฟผ. กับสังคม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า Ft
กฟผ. กับโครงการพระราชดำริ
เรือนรับรองพิเศษ
แผนที่ กฟผ.
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกฟผ.
เงื่อนไข/ระเบียบการใช้บริการ
     อินเทอร์เน็ต กฟผ.

หน่วยงานธุรกิจ กฟผ.

ธุรกิจระบบส่ง
ธุรกิจบำรุงรักษา
ธุรกิจเชื้อเพลิง
ธุรกิจวิศวกรรม
สำนักงานวิจัยและพัฒนา

EGAT Web Mail  login
  
  password
  
  สังคม/พัฒนา/ร้องทุกข์ศูนย์รวมของผู้บริโภค, กรมการพัฒนาชุมชน, สภาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน, ช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, รักไทยให้ถูกทาง, ร้องทุกข์ITV
โครงการประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ


 เขื่อน กฟผ.    
เขื่อนแก่งกระจาน | เขื่อนวชิราลงกรณ | เขื่อนจุฬาภรณ์ | เขื่อนท่าทุ่งนา | เขื่อนภูมิพล | เขื่อนน้ำพุง | เขื่อนบางลาง
เขื่อนปากมูล | เขื่อนรัชชประภา | เขื่อนศรีนครินทร์ | เขื่อนสิริกิติ์ | เขื่อนสิรินธร | เขื่อนอุบลรัตน์
 โรงไฟฟ้า
กฟผ.
  
 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ | โรงไฟฟ้าบางปะกง | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไทรน้อย | โรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงไฟฟ้าระยอง | โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 เขื่อนจุฬาภรณ์    
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยก่อสร้างว่า “โครงการน้ำพรม” เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้า พลังน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่าภูหยวก ในท้องที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า
ตัวเขื่อนเป็นแบบหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยกรวดและหิน มีความยาวตาม สันเขื่อน ๗๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๘ เมตร ฐานกว้าง ๒๕๐ เมตร ความสูงจากฐานราก ๗๐ เมตร ความจุของอ่างเก็บน้ำ ๑๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงเชิงเขาใกล้กับลำน้ำสุ ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเขื่อน แล้วชักน้ำหน้าเขื่อน จากฝั่งซ้ายของ ลำน้ำ โดยผ่านอุโมงค์ซึ่งเจาะทะลุภูเขา ไปหมุนเครื่องกังหันน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา อีกด้านหนึ่ง ภายในโรงไฟฟ้าติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ ชุด

เขื่อนจุฬาภรณ์
ลานไกไฟฟ้า ตั้งอยู่บริเวณข้างอาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับ ระบบสายส่ง ไฟฟ้าขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต์จากเขื่อนไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงชุมแพ-ขอนแก่น ๑ ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร โครงการน้ำพรม ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๒ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อน และโรงไฟฟ้า เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๑๓ แล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ ไปทรงเปิด เขื่อนและโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ พร้อมทั้งได้พระราชทาน พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มาขนานนามชื่อเขื่อนว่า "เขื่อนจุฬาภรณ์"
ต่อมาในปี ๒๕๓๕ กฟผ. ได้สร้างเขื่อนขนาดเล็กขื่อ “เขื่อนพรมธารา” ขึ้นทางฝั่งซ้ายของเขื่อน จุฬาภรณ์ ห่างออกไปประมาณ ๕๐๐ เมตรเพื่อนำน้ำมาลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ได้เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ ๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร

เขื่อนจุฬาภรณ์ ประโยชน์
เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นเขื่อนที่ความสำคัญมากอีกเขื่อนหนึ่ง ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเฉลี่ยปีละ ๙๕ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่ง สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างเพียงพออีกทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัย ในบริเวณ ทุ่งเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนลงไปทางท้ายน้ำ ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณที่ตั้ง ของเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงามมากและอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แห่งหนึ่ง ในภูมิภาคนี้

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกมากมายนอกเหนือจากเขื่อนจุฬาภรณ์ อาทิ อนุสาวรีย์ พระยาภักดีชุมพล(แล) ศาลเจ้าพระยาแล ปรางค์กู่วนอุทยานน้ำตกตาดโตน ป่าหินงานเป็นต้น

เขื่อนจุฬาภรณ์ เส้นทางคมนาคม
ชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของประเทศห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๓๔๐ กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ กรุงเทพฯ - สระบุรี แล้วเลี้ยวขวาไปใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ จนถึงอำเภอชุมแพ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางสู่อำเภอหล่มสัก จะพบทางแยกซ้ายมือ เข้าสู่เขื่อน จุฬาภรณ์ ระยะทาง ๓๙ กิโลเมตร

สรุป
เขื่อนจุฬาภรณ์ ช่วยส่งเสริมให้ระบบการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความมั่นคง ยิ่งขึ้นกิจการต่างๆ ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าประกอบการก็จะเกิดขึ้น หรือขยายออกไปเป็นการ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน เขื่อนแห่งนี้จึงอำนวยประโยชน์ ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง


ข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถชมเวบไซต์นี้ให้สวยงามด้วย: Microsoft Internet Explorer V4.0 ขึ้นไป ความละเอียด: 800 x 600 Text size: Medium[ INTERNET ][ INTRANET ] [ SEARCH ][ COMMENT ]

Copyright 1997-2000 By Electricity Generating Authority of Thailand