การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
English Version English Version  

หัวข้อหลัก

หน้าแรก
เกี่ยวกับ กฟผ.
ข่าวสาร กฟผ.
เขื่อน/โรงไฟฟ้า
สาระน่ารู้เรื่องไฟฟ้า/พลังงาน
ประกวดราคา
กฟผ. กับสังคม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า Ft
กฟผ. กับโครงการพระราชดำริ
เรือนรับรองพิเศษ
แผนที่ กฟผ.
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกฟผ.
เงื่อนไข/ระเบียบการใช้บริการ
     อินเทอร์เน็ต กฟผ.

หน่วยงานธุรกิจ กฟผ.

ธุรกิจระบบส่ง
ธุรกิจบำรุงรักษา
ธุรกิจเชื้อเพลิง
ธุรกิจวิศวกรรม
สำนักงานวิจัยและพัฒนา

EGAT Web Mail  login
  
  password
  
  สังคม/พัฒนา/ร้องทุกข์ศูนย์รวมของผู้บริโภค, กรมการพัฒนาชุมชน, สภาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน, ช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, รักไทยให้ถูกทาง, ร้องทุกข์ITV
โครงการประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ


 เขื่อน กฟผ.    
เขื่อนแก่งกระจาน | เขื่อนวชิราลงกรณ | เขื่อนจุฬาภรณ์ | เขื่อนท่าทุ่งนา | เขื่อนภูมิพล | เขื่อนน้ำพุง | เขื่อนบางลาง
เขื่อนปากมูล | เขื่อนรัชชประภา | เขื่อนศรีนครินทร์ | เขื่อนสิริกิติ์ | เขื่อนสิรินธร | เขื่อนอุบลรัตน์
 โรงไฟฟ้า
กฟผ.
  
 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ | โรงไฟฟ้าบางปะกง | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไทรน้อย | โรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงไฟฟ้าระยอง | โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 เขื่อนท่าทุ่งนา    
เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนท่าทุ่งนา เป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำแควใหญ่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ทางท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแห่งนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถนำน้ำ ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจากเขื่อน ศรีนครินทร์มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก และยังสามารถสูบน้ำจาก เขื่อนท่าทุ่งนากลับไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ได้อีกครั้งที่เขื่อนศรีนครินทร์ นับเป็นการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า
เขื่อนท่าทุ่งนาสร้างปิดกั้นลำน้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจาก เขื่อน ศรีนครินทร์ลงมาทางท้ายน้ำประมาณ ๒๕ กิโลเมตร
ตัวเขื่อน เป็นเขื่อนแบบผสมระหว่างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว กับเขื่อนคอนกรีตในช่องทาง ระบายน้ำล้น มีความสูงจากฐานราก ๓๐ เมตร ความยาวสันเขื่อน ๘๔๐ เมตร ความกว้างสันเขื่อน ๘ เมตร ปริมาตรตัวเขื่อน ๒๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

เขื่อนท่าทุ่งนา
อ่างเก็บน้ำมีระดับเก็บกักน้ำสูงสุด๕๙.๗๐ เมตร ร.ท.ก. (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ระดับ เก็บกักน้ำต่ำสุด ๕๕.๕ เมตร ร.ท.ก.และปริมาณน้ำที่ใช้งานทั้งสิ้น ๒๘.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
โรงไฟฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ ชั้น กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตรสูง ๔๕.๘๗ เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ระบายความร้อนด้วยอากาศจำนวน ๒ เครื่อง แต่ละเครื่องให้กำลัะงผลิต ๑๙ เมกะวัตต์รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น ๓๘ เมกะวัตต์ ให้พลังงานเฉลี่ยปีละ ๑๗๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ประโยชน์
เขื่อนท่าทุ่งนา เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่าง ที่ช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้าให้กับ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ โดยการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับเครื่องที่ ๔ และที่ ๕ ที่ เขื่อนศรีนครินทร์ ส่วน ประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้
สามารถใช้น้ำที่ผลิตไฟฟ้าแล้วจากเขื่อนศรีนครินทร์ มาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกครั้ง นับเป็น คุณสมบัติที่หาได้ยากยิ่ง
เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนท่าทุ่งนา ช่วยสนับสนุนนโยบายเร่งรัดพัฒนาชนบทของรัฐบาลให้รุดหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
อ่างเก็บน้ำของเขื่อนท่าทุ่งนา ทำหน้าที่เป็นอ่างล่างคอยควบคุมปริมาณน้ำ และช่วยแก้ปัญหา ระดับน้ำในลำน้ำแควใหญ่ทางด้านท้ายน้ำที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลที่ปล่อยผ่าน จาก เขื่อนศรีนครินทร์
ทำให้การจัดสรรน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการชลประทาน และการเพาะปลูก ในหน้าแล้ง
ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
กาญจนบุรีเป็นเมืองเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย มีความงดงาม ตามธรรมชาติ และเอกลักษณ์ของโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์น่าสนใจหลายแห่ง เช่น
สุสานทหารสัมพันธมิตร อนุสรณ์สถานแห่งความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่เชลยศึก สัมพันธมิตร จำนวนมากต้องมาจบชีวิตลงปัจจุบันมีอยู่ ๒ แห่ง คือ สำสานกาญจนบุรี (ดอนรัก) ตั้งอยู่บริเวณหลังสถานีรถไฟ ห่างจากตัวเมืองไปทางแม่น้ำแควน้อยประมาณ ๒ กิโลเมตร


สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานข้ามแม่น้ำแคว นับเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของเชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตรจำนวนหลายหมื่นคนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งอยู่ในตำบลมะขาม ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๔ กิโลเมตร ในบริเวณมีร้านอาหารริมน้ำ ร้านขายของที่ระลึก ขนม ผลไม้ ให้เลือกซื้อ เป็นของฝาก
น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสลอบห่างจาก ตัวเมืองไปภาพเส้นทางสาย กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง มาพักผ่อนกันเป็นจำนวน มากในวันหยุดสุดสัปดาห์

หน้า 1 | 2

ข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถชมเวบไซต์นี้ให้สวยงามด้วย: Microsoft Internet Explorer V4.0 ขึ้นไป ความละเอียด: 800 x 600 Text size: Medium[ INTERNET ][ INTRANET ] [ SEARCH ][ COMMENT ]

Copyright 1997-2000 By Electricity Generating Authority of Thailand