ภาพการถวายเงินจากการจัดกิจกรรมชมรมฯ

คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าเซนต์จอห์น ประจำปี 2551 โดย คุณพิสิทธิ์สิริ พิศาลสงคราม คุณงามนิจ อุโฆษกุล คุณประสิทธิเดช อรรถปรีชา
พร้อมด้วย คุณอาภรณ์ แก้วกำพล สมาชิกรุ่นที่4 ได้นำเงินจากการจัดกิจกรรมชมรมฯ เมื่อปี 2551 ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2552 เพิ่งได้รับพระราชทานภาพ
มาเมื่อปลายเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมานี้


Copyright © 2006 Saint John's Group All right reserved.
Designed by Webteam of Saint John's (webteam@stjohn.ac.th)