การส่งไฟล์เพื่อนำขึ้น Website  www.stjohn.ac.th

 วิธีการใช้งาน
1. ทำการ zip file ที่ต้องการส่ง (วิธีการ zip file)
2. กดปุ่ม Browse และทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง
3. กดปุ่ม Submit เพื่อส่ง

หมายเหตุ : ถ้าเป็นไฟล์เดียว ไม่ต้องทำการ zip file


 

 

File 1 :
File 2 :


 

 หากท่านส่งข้อมูลเกิน 1 วัน แล้วไม่มีการนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นเวปไซต์
กรุณา Email มาแจ้งได้ที่ etsakuna@stjohn.ac.th