ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจ อาจารย์ :: ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์
 
 
 
อาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไป
Name :: ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์
Education :: มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
Email :: lasiriporn@gmail.com
HomePage :: -
Contact :: คณะศิลปศาสตร์ มซจ.
Tel :: 189 , 255
   
 
mediocre teacher tells, good teacher explains, great teacher inspires
 
แบบประเมินโครงการจิตอาสา  01/06/2554
รูปแบบการเขียนโครงการจิตอาสา (1)
course syllabus sem 2-55 (1)
มี quiz สัปดาห์หน้านะคะ หลังจบบทที่ 9 (1)
บทที่ 9 ปัญหาสังคม ส่งท้ายมาแล้วค่ะ (1)
บทที่ 8 (1)
บทที่ 7 สถาบันทางสังคม (1)
แบบทดสอบ ของบทที่ 6 มาแล้วค่ะ (1)
บทที่ 6 ค่ะ (1)
บทที่ 5 เรียนสัปดาห์ที่ 6 (1)
บทที่ 4 เรียนสัปดาห์ที่ 5 (1)
จดหมายขออนุญาติปฏิบัติงานจิตอาสา (1)
แบบทดสอบ พฤติกรรมมนุษย์มาแล้วค่ะ (1)
บทที่ 3 ค่ะ นำติดมาวันเรียนด้วยค่ะ (1)
บทที่ 2 มาแล้วค่ะ (1)
แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาในโครงการ จิตอาสาฯ สำหรับผู้บริหารหน่วยงานประเมิน (1)
มคอ 3 (1)
บทที่ 1 (1)
 
  ไฟล์วีดีทัศน์การสอน
 
Saint John's University