ข้อแนะนำการใช้ยา


      
       1.
ยาก่อนอาหาร กินก่อนอาหารครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง  ยกเว้นยาบางชนิดที่มีข้อแนะนำพิเศษ

       2.
ยาหลังอาหาร กินหลังอาหารสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมง

       3.
ยาหลังอาหารทันที ให้กินหลังอาหารทันที เช่น  ยาลดการอักเสบปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ

       4.
ยาพร้อมอาหาร กินพร้อมอาหาร ในมื้อนั้นๆ

       5.
ยาผงผสมน้ำกินฆ่าเชื้อสำหรับเด็ก หลังจากผสมน้ำแล้วไม่ควรใช้เกิน 7 วัน ขณะที่ไม่ใช้ยา ควรเก็บยาในตู้เย็นชั้นใต้ช่องแข็งลงมา  ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง

       6. ยาหยอดตา หลังเปิดใช้แล้ว จะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน  โดยทั่วไปจะเก็บในตู้เย็นชั้นใต้ช่องแข็งลงมา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

       7.
ยาป้ายตา หลังเปิดใช้แล้วจะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน  ในอุณหภูมิห้องปกติ

       8.
ยาเก็บในตู้เย็น เก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส  หรือชั้นใต้ช่องแข็งลงมา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

       9. การเก็บรักษายาทั่วไป ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และพ้นจากแสงแดด

       10.
อาการแพ้ยา หากกินยาแล้ว มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น  มีผื่นคันตามตัว มีจ้ำที่ผิวหนัง หน้ามืด แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือใจสั่น  ให้หยุดยา และมาปรึกษาแพทย์ทันที