เรียนอย่างไรให้เก่ง

โดย  แฮรี่  แมดดอกซ์

ความสำเร็จในการเรียน  มิใช่เพียงอาศัยความถนัดและงานหนักเท่านั้น  แต่ยังต้องอาศัยวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วย  นั่นคือ

1)          ความถนัด (รวมทั้งการฝึกอบรมล่วงหน้า)  50% – 60%

2)          การออกแรงพยายาม  ความยึดมั่นเสมอต้นเสมอปลาย และวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  30% - 40%

3)          โอกาสและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม    10% - 15%

 

ต้องวิเคราะห์วิจัยหาวิธีการของตนเอง

                                วิธีเรียนจากหนังสือเรียน  คือ

1.        อ่านจนจบ  แล้วอ่านอีก

2.        ขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญและรายละเอียดสำคัญ

3.     อ่านอีกครั้งหนึ่ง  แล้วทำบันทึกเค้าโครงย่อปกตินักศึกษาที่เก่งจะใช้เวลาในห้องเรียนมากกว่าผู้อื่น  และปฏิบัติตนตามโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จดเล็คเชอร์ และนำมาอ่านทบทวนภายในวันนั้น

 

ปรับปรุงตนได้อย่างไร

หากประสงค์จะเป็นนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ก็ต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพก่อน  แล้วจัดการวิถีชีวิตให้ถูกต้อง  คือ

1.             วางแผนการเงิน

2.             การดำเนินชีวิต 

3.             อาหารการกิน 

4.             การแต่งกาย 

5.             การออกกำลังกาย

6.             การมาเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ

7.             ตรงเวลา

8.             ทำงานส่งอาจารย์ตามกำหนด

 

แผนงานและตารางเวลา

                                เบคอนกล่าวไว้ว่า “ในการศึกษาหากผู้ใดต้องการควบคุมตัวเองก็ต้อง  จัดเวลาให้ได้”

 

เรียนและจำให้ได้

                                ระบบการเรียนที่ดีก็คือ  SQ3R

                                1   S  =  Survey                           =     สำรวจ

                                2)     Q  =  Asking  Questions      =     ถาม (หากมีปัญหา)

                                3)     R  =  Reading                        =     อ่าน

                                4   R  =  Recitation                     =     ท่อง

                                5)     R  =  Review                         =      ทบทวน

 

                                ในการเรียนและการจำ  จะมีอารมณ์เข้าเกี่ยวข้องด้วย  เช่นชอบวิชานี้ไม่ชอบวิชานั้น  จงพยายามอย่าเพิกเฉยต่อวิชาที่ตนไม่ชอบ