เป้าหมาย
1. ได้ปริญญาเอกไม่ใช่เพื่อเป็นอาจารย์สอนเพียงอย่างเดียว เราต้องการผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นผู้นำทางความคิดในทุกบรรยากาศของสังคม "นักปรัชญาคือผู้ชี้แนะสังคม"
2. เราต้องการผลิตนักปรัชญาออกไปสร้างเนื้อหาป้อนสื่อมวลชนทุกประเภท เป็นครูในทุกวิชาโดยมีปรัชญาการศึกษาทันสมัย เป็นผู้บริหารงานได้ทุกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปรัชญาการบริหารที่โดดเด่น และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและองค์กรได้
3. เราต้องการเปิดโอกาสให้ผู้อยากรู้อยากเรียนอยากฉลาด ได้สัมผัสความคิดเฉียบคมที่สุดในปัจจุบัน
4. เราต้องการเห็นปัญญาชนของเราอ่านสารคดีปรัชญารู้เรื่อง มองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาอย่างนักปรัชญา และสามารถสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดระดับปรัชญากับทุกคนทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เราต้องการมองอะไรๆ ด้วยสายตาปรัชญาที่สุขุมจะได้ลิ้มรสความสุขเยี่ยงปัญญาชนของโลก

 

ใครเรียนได้บ้าง

ทุกคนเรียนสมทบได้ ถ้าไม่คิดเอกปริญญา มีสิทธิสอบเพื่อทดสอบความรู้ แต่ถ้าเอาปริญญา ด้วย

1. ต้องจบอย่างน้อยปริญญาตรีปรัชญา / ศาสนศาสตร์ หรือเมเยอร์ปรัชญา / ศาสนศาสตร์ (เข้ามาเรียนควบปริญญาโท-เอก)
2. ต้องจบอย่างปริญญาโทสาขาใดก็ได้ ปริญญาโทปรัชญา/ศาสนายิ่งจบเร็ว
3. ผู้จบปริญญาตรีจากสถาบันต่อไปนี้ ต่อปริญญาเอกของเราได้ทันที คือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ททั้ง 2 แห่ง , วิทยาลัยแสงธรรม , วิทยาลัยพายัพ , วิทยาลัยมิชชัน , วิทยาลัยอิสลามยะลา

 

ใช้เวลาเท่าไร

จากปริญญาโท ต้องจบภายใน 5 ปี ถ้าเรียนจริงจังอาจจบได้ภายใน 2 ปี
จากปริญญาตรี ต้องจบภายใน 8 ปี ถ้าเรียนจริงจังอาจจบได้ภายใน 3 ปี ครึ่ง
กำหนดรับสมัครนักศึกษา


วันเสาร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 18.00 น.

 

ติดต่อที่

1.คณะปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
โทรสาร/โทรศัพท์สายตรง : 0-2938-7087   หรือ
โทรศัพท์ : 0-2938-7058-65  ต่อ 329
2.ดร.สวัสดิ์   อโณทัย            
โทรศัพท์  :  08-1553-1307คุณดุสิตา  แก้วดรุณี

        โทรศัพท์  :  08-6709-9996
4.     คุณนิรัตศัย   สอนวิทย์ 
โทรศัพท์  :  08-9156-1407

 
แก้ไขเมื่อ 17/06/2009
Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.