กลุ่มเซนต์จอห์น

อนุบาลเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นสามัญ international school Commerce หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์จอห์นเทคโนโลยี พาณิชย์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค อาชีวะ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย stjohn


ข้อมูลการรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนในกลุ่มเซนต์จอห์น

โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น | โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ | Saint John's International School |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น |มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อการสมัครเรียน 083-0777103 และ 0-2513-8572-3

 

โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น

    buttonรับสมัครในระดับอายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ
    buttonระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

    buttonสิ่งสนับสนุนการเรียน
        buttonห้องเล่นบอล / สันทนาการ
        buttonห้องนอนกลางวัน
        buttonห้องอาหาร
        buttonสนามเด็กเล่น
        buttonห้องคอมพิวเตอร์
        buttonห้องเรียนภาษาอังกฤษ English Language Center

    buttonหลักสูตรเพิ่มเติม
        buttonยูโด / เทควันโด / บัลเล่ย์

    buttonอาคารเรียน / ห้องเรียน
       
 buttonอาคารเรียน
        buttonห้องเรียน
(แอร์)

 


ไอคอนติดต่อโรงเรียน

    buttonโทรศัพท์ 0-2512-1239
    buttonโทรสาร / Fax. 0-2512-1239
    buttonE-mail Address : info@stjohn.ac.th

ไอคอนสมัครเรียน คลิกที่นี่


โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

    buttonรับสมัครในระดับอายุ 5 ปี ถึง 18 ปี
    buttonระดับชั้น ประถม - มัธยม

    buttonสิ่งสนับสนุนการเรียน
        
buttonห้องสมุด
        buttonห้องดนตรี
        buttonห้องคอมพิวเตอร์
        buttonสนามกีฬา
        buttonห้องเรียนภาษาอังกฤษ English Language Center

    buttonหลักสูตรเพิ่มเติม
        button
ขับร้องประสานเสียง

    buttonสิ่งอำนวยความสะดวก
    
    buttonระบบ WiFi
        buttonร้านค้า
        buttonโรงอาหาร

    buttonอาคารเรียน / ห้องเรียน
        buttonอาคารเรียน
        buttonห้องเรียน
(แอร์)

 


ไอคอนติดต่อโรงเรียน

    buttonโทรศัพท์ 0-2512-1240
    buttonโทรสาร / Fax. 0-2512-1236
    buttonE-mail Address : info@stjohn.ac.th

ไอคอนสมัครเรียน คลิกที่นี่


admission international school

Saint John's International School

    buttonรับสมัครในระดับอายุ 2 ปี ถึง 18 ปี
    buttonระดับชั้น ประถม - มัธยม

    buttonSupport Education
        buttonห้องสมุด
        buttonห้องดนตรี
        buttonห้องคอมพิวเตอร์
        buttonสนามกีฬา
        buttonห้องเรียนภาษาอังกฤษ English Language Center

    buttonFacilities
        buttonระบบ WiFi
        buttonร้านค้า
        buttonโรงอาหาร

        buttonสนามเด็กเล่น
        buttonสนามกีฬา
        buttonโรงยิม (สนามบาสเก็ตบอล - สนามแบดมินตัน)

    buttonEnvironment / Classroom
        buttonอาคารเรียน
        buttonห้องเรียน
(แอร์)

 


ไอคอนContact School

    buttonโทรศัพท์ 02513-8575,092-669-3424
    buttonโทรสาร / Fax. +66 2 513 5273
    buttonE-mail Address : info@stjohn.ac.th

ไอคอนAdmission Click hereมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

    buttonรับสมัครในระดับอายุ 17 ปีขึ้นไป
    buttonระดับชั้น ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

    buttonระดับปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ English Program
  คณะนิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
    buttonระดับปริญญาโท
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต M.A.
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed
    buttonระดับปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D.

    buttonสิ่งสนับสนุนการเรียน
        
buttonห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
        buttonหอสมุด
        buttonสนามกีฬา
        buttonศูนย์ภาษาอังกฤษ

        buttonห้องประชุม / ห้องสัมมนา
        buttonห้องปฏิบัติการทางวิทยุกระจายเสียง
        buttonห้องพิพากษาจำลอง
        buttonห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม

    buttonสิ่งอำนวยความสะดวก
    
    buttonระบบ WiFi
        buttonร้านค้ามหาวิทยาลัย
        buttonโรงอาหาร


    buttonอาคารเรียน / ห้องเรียน
        buttonอาคารเรียน
        buttonห้องเรียน
(แอร์)

 

ไอคอนติดต่อโรงเรียน

    buttonโทรศัพท์ 02-938-7058 ต่อ 301,302
    buttonโทรสาร / Fax.
    buttonE-mail Address : info@stjohn.ac.th

ไอคอนสมัครเรียน คลิกที่นี่

   

 

how to find stjohn
how to find stjohn map
menu tab
ตารางกิจกรรม
menu tab english
contact board saint john's
Language Centre
ARC
คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น
EMC : English Media Centre
menu tab email
Telephone
Check E-mail
สมัคร wireless
HR Form
ติดต่อ webteam
หน่วยงาน Support Department
สมัครงาน
IT Maintenance
ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น
FAQ.