กลุ่มเซนต์จอห์น

อนุบาลเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นสามัญ international school Commerce หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์จอห์นเทคโนโลยี พาณิชย์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค อาชีวะ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย stjohn


ศิษย์เก่าคนเก่งสร้างชื่อเสียงอีกแล้ว
นาย รชัช  รัตนมีชัย
ล่าสุดได้รับรางวัลพระราชทานเรียนดี   “ ทุนภูมิพล ”

ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโทสาขา วิศวกรรมโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)

ประวัติการได้รับรางวัล
Academic  Excellence  Award 2007
1.เกียรตินิยมอันดับหนึ่งภาควิศวกรรมโยธา  คณะ SIIT ระดับชั้นปีที่ 2  Sophomore 2007

Academic  Excellence  Award 2008
2.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภาควิศวกรรมโยธา  คณะ  SIIT ระดับชั้นปีที่ 3  Sophomore 2008

3. รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำรุ่นที่ 15 คณะ SIIT
รางวัลนี้ ได้รับเกียรติ นำชื่อและภาพถ่ายไปติดประกาศไว้ที่หอเกียรติยศ คณะ SIIT
ทำให้รู้สึกมีความภาคภูมิอย่างที่สุด
4. ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมโยธา)

 

Gold  Medal 1st Rank Gruduating Class Honour

 

 

จากใจ......
ผมเรียนที่เซนต์จอห์นมา 15 ปี ตั้งแต่อนุบาล 1 – มัธยมปีที่ 6 ได้รับการปลูกฝังทั้งวิชาการ ระเบียบวินัยและจริยธรรม จากครู – อาจารย์ ของโรงเรียนมาโดยตลอด  และได้พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่า โรงเรียนเซนต์จอห์นของผม ไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงเรียนอื่น ๆ อย่างแน่นอน
ผมขอขอบคุณครู – อาจารย์ ของผมทุกท่านที่ได้สอนและปลูกฝังสิ่งดีๆ และมอบความ
ห่วงใยให้กับผมมาตลอด 15 ปี  หากปราศจากความช่วยเหลือของครู – อาจารย์ ท่านใดท่านหนึ่ง ชีวิตของผมคงจะไม่ประสบความสำเร็จเช่นนี้แน่นอน  ผมขอกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน 
ที่ผมรักจากใจจริง  ถึงแม้ผมจะได้มีโอกาสไปพบกับอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยที่เก่ง ๆ อีกหลาย
ท่าน แต่ครูที่ผมรักที่สุดก็ยังคงเป็น คุณครูของโรงเรียนเซนต์จอห์นนั่นเอง

 

นายรชัช   รัตนมีชัย

นักศึกษา วิศวกรรมโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว

สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)

                                          

  


 

how to find stjohn
how to find stjohn map
menu tab
ตารางกิจกรรม
menu tab english
contact board saint john's
Language Centre
ARC
คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น
EMC : English Media Centre
menu tab email
Telephone
Check E-mail
สมัคร wireless
HR Form
ติดต่อ webteam
หน่วยงาน Support Department
สมัครงาน
IT Maintenance
ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น
FAQ.