กลุ่มเซนต์จอห์น

อนุบาลเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นสามัญ international school Commerce หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์จอห์นเทคโนโลยี พาณิชย์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค อาชีวะ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย stjohn


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเซนต์จอห์นรุ่นที่ ๗

ศิษย์เก่า
ชมรมศิษย์เก่าเซนต์จอห์นภายใต้การนำของประธานชมรม พลเอกพลางกูร กล้าหาร ได้แสดงความยินดีกับ พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย ศิษย์เก่าเซนต์จอห์นรุ่น 7 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ณ โรงแรมรัชดารีสอร์ท และสปา  

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552
ทั้งนี้โดยมี คุณณรงค์ชัย ศิริวิวัฒน์เจริญ (ศิษย์เก่ารุ่น 7) ได้อนุเคราะห์สถานที่ อาหาร และอื่นๆ ให้ทางชมรมฯในการจัดงานครั้งนี้
   
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

 

tags : พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย พลเอกพลางกูร กล้าหาร ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น โรงแรมรัชดารีสอร์ท

 

how to find stjohn
how to find stjohn map
menu tab
ตารางกิจกรรม
menu tab english
contact board saint john's
Language Centre
ARC
คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น
EMC : English Media Centre
menu tab email
Telephone
Check E-mail
สมัคร wireless
HR Form
ติดต่อ webteam
หน่วยงาน Support Department
สมัครงาน
IT Maintenance
ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น
FAQ.