กลุ่มเซนต์จอห์น

อนุบาลเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นสามัญ international school Commerce หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์จอห์นเทคโนโลยี พาณิชย์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค อาชีวะ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย stjohn


เซนต์จอห์น "รักษ์โลก" รณรงค์ไม่ใช้ โฟม บรรจุอาหาร

เซนต์จอห์นรักษ์โลก

สืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ณ โรงงานอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ (ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ทางกลุ่มเซนต์จอห์นจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้สานต่อนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ โดยการนำภาชนะบรรจุอาหารที่ผลิตจาก "ชานอ้อย" ซึ่งมาจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายด้วยวิธีทางธรรมชาติ มาใช้ภายในกลุ่มเซนต์จอห์น

Students of Saint John's group visited Au-ta-pao factory. At the factory the students saw the process used to make products that are good for the environment.

Additionally the students learned of the product benefits in saving the earth and their health.

Saint John's no longer uses foam boxes for serving food - they have been replaced by boxes made from sugar cane trees. These boxes are both healthy and are biodegradable so do not damage our environment.

 

รักษ์โลก
รูปภาพจาก thaibpe.com

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เซนต์จอห์นนำมาใช้

ผลิตภัณฑ์ Bio
ผลิตภัณฑ์ Bio
ผลิตภัณฑ์ Bio
 
เซนต์จอห์น ขอเป็นอีกเสียงที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม : )
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : งานสัมมนาผลิตภัณฑ์ Bio , เยี่ยมชมโรงงานที่อู่ตะเภา

 

how to find stjohn
how to find stjohn map
menu tab
ตารางกิจกรรม
menu tab english
contact board saint john's
Language Centre
ARC
คณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น
EMC : English Media Centre
menu tab email
Telephone
Check E-mail
สมัคร wireless
HR Form
ติดต่อ webteam
หน่วยงาน Support Department
สมัครงาน
IT Maintenance
ศิษย์เก่าเซนต์จอห์น
FAQ.