ปฏิทินการศึกษาเซนต์จอห์น Saint John's Calendar
 
<< December - 2016 >>
Sunday Monday Tuesday Wednesday Tursday Friday Saturday
1
2
กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
3
4
5
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
6
7
8
9
10
11
12
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
13
14
15
ทัศนศึกษา อนุบาล
16
17
18
19
20
21
22
กิจกรรมกีฬาสี (นักเรียน) อนุบาล
23
กิจกรรมกีฬาสีครู
24
25
26
หยุดเทศกาลคริสต์มาส
27
หยุดเทศกาลคริสต์มาส
28
หยุดเทศกาลคริสต์มาส
29
หยุดเทศกาลคริสต์มาส
30
หยุดเทศกาลคริสต์มาส
31
 

กิจกรรมประจำเดือน
02 December 2016
05 December 2016
12 December 2016
15 December 2016
22 December 2016
23 December 2016
26 December 2016
27 December 2016
28 December 2016
29 December 2016
30 December 2016