คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2550
ได้แก่ นายวิโรจน์ นิธิมหามงคม และ นายณัฐนนท์ สะมือ