1.

ฉันสามารถเรียนเซนต์จอห์น ได้หรือไม่ ถ้าฉันไม่ได้นับถือ คริสเตียน

 

ได้แน่นอนค่ะ ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆศาสนา ทางเราสนับสนุนการเคารพซึ่งกันและกัน เราไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ หรือศาสนาค่ะ
 

2.

ฉันต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่ค่ะ ถึงจะเรียนที่เซนต์จอห์นได้

 

ไม่ค่ะ คุณไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษเก่ง เพราะทางเรามุ่งหวังให้ทุกๆระดับชั้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างได้ผล โดยทางเรามีการแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษชั้นหนึ่งที่ศูนย์ภาษาของเราค่ะ
 

3.

ทุกชั้นเรียนมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใช่หรือไม่ค่ะ

 

ไม่ค่ะ เฉพาะนานาชาติ และ คอมเมิร์สเท่านั้นที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของโรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญมีการเรียนเป็นภาษาไทย และจะใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะในชั่วโมงภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ
 

4.

ที่นี่มี เงินกินเปล่า (แป๊ะเจี๊ยะ) ที่ต้องจ่ายหรือไม่ค่ะ

 

ไม่มีแน่นอนค่ะ ถ้าผู้ปกครองท่านใดถูกเรียกเก็บ โปรดแจ้งทางโรงเรียนทราบโดยคลิกที่ "Contact Web Team"
 

5.

นักเรียนทุกคนได้รับความคุ้มครอง กรณีได้รับอุบัติเหตุหรือไม่ค่ะ

 

ได้ค่ะ นักเรียนเซนต์จอห์นทุกคน ได้รับการประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะทั้งในบริเวณโรงเรียน หรือนอกสถานที่ จึงมันใจได้ว่า จะได้รับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ
 

6.

สถาบันมี wifi หรือไม่ค่ะ

 

มีค่ะ ทางโรงเรียนเรามีการให้บริการ Internet wifi แต่สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้อินเตอร์เนตก่อนค่ะ เนื่องจากทางศูนย์อินเตอร์เนตไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลาค่ะ
 

7.

ฉันจะไปเซนต์จอห์นได้อย่างไรค่ะ

 

คุณสามารถหาคำแนะนำมาเซนต์จอห์นได้โดยคลิก [แผนที่] นะค่ะ
 

8.

คณะประสานเสียงของเซนต์จอห์นมีชื่อเสียงมาก ฉันจะหาข้อมูลพวกเขาได้ที่ไหนค่ะ

 

พวกเขามีเวปไซด์นี่ที่ http://www.stjohn.ac.th/stjohnchoir/
 

9.

โรงเรียนเซนต์จอห์นมีหลักสูตร “English Programme” หรือไม่ค่ะ
  ส่วนของมหาวิทยาลัยมีค่ะ แต่ในส่วนของโรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญไม่มี นะค่ะ ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนเซนจอห์นสามัญ จะไม่มีหลักสูตร English Programme แต่หลักสูตรมาตราฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของเราเทียบเท่า หรือดีกว่า English Programme หลายๆที่ค่ะ เราจึงมั่นใจได้ว่า ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนของเรา จะใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลค่ะ
   

 

1.

Can I study at Saint John’s if I’m not a Christian?

 

Yes, certainly. Students of all faiths are welcome here. We actively encourage mutual respect and religious diversity in all our schools.
 

2.

Do I need to speak good English to study at Saint John’s?

 

No, you do not need to speak good English to join Saint John’s, but we aim to ensure that all our graduates can communicate effectively in English by providing first class English instruction at our Language Centre.
 

3.

Are all classes in English?

 

No, only our International School and College of Commerce have classes completely in English. At Saint John’s most classes are in Thai, with only English classes conducted in English
 

4.

Is there any form of "informal extra payment" or “Pa Jea” to pay?

 

Certainly not. If anyone demands any form of informal extra payment, please inform us straightaway via our website (click on “Contact Web Team”)
 

5.

Is every students insured against accidents?

 

Yes, every students at Saint John's are insured against accidents both on and off campus. This will ensure that, when required, they will get prompt treatment at every hospital in the country.

6.

Does the campus has wifi?

 

Yes, we have wifi internet access on campus. As internet access via wifi cannot be supervised all the time, students under 18 years of age need to have a signed consent form from their parents in order for them to register for wifi internet access.
 

7.

How do I get to Saint John’s?

 

You can find directions to Saint John’s here [map]
 

8.

Saint John’s Choir is very famous, how do I find out more about them?

 

They have a great website here: http://www.stjohn.ac.th/stjohnchoir/
 

9.

Does Saint John’s have an “English Programme”?
  Yes and no. Our “standard” curriculum includes extensive English language instruction that is equal if not superior to “English Programme” offered elsewhere. Consequently, we do not have a separate English Programme, but aims to ensure that all our graduates can communicate effectively in English.
   
 

 

 

 

 Saint John's Group