ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คณะนิเทศฯ จัดเสวนาเชิงปฎิบัติการ การทำงานเป็นทีมในวันที่ 12-14/11/49

โครงการสัมมนาบุคลากร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 19-21/11/49

โครงการรักอย่างเข้าใจในวัยเรียน โดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

 

 

 

 for more news.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Copyright © 2006 Saint John's University (Communication Arts)