โครงสร้างการบริการ

 

 โครงสร้างการบริหารงาน

 บุคคลากร

 ภาระหน้าที่

 ปฏิทินกิจกรรม

 คณะกรรมสโมสรนักศึกษา

 ประมวลภาพกิจกรรม

 สาระพันน่ารู้

หน้าแรก

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

 

 

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ โครงการเซนต์จอห์นดับบุหรี่เปลี่ยนชีวีให้สดใส วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ BC501 อาคารชิน โสภณพนิช โดยสำนักบริการนักศึกษา    
ประมวลภาพ โครงการ ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศสร้างจิตสำนึกนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 ประมวลภาพ Canon U-League 2008 ที่ทางมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เข้าร่วมกิจกรรม์
ประมวลภาพการ แข่งขันเซปักตะกร้อ เซนต์จอห์นคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 3-9 กันยายน 2551 จัดโดยมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประมวลภาพ "การอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
ณ เสถียรธรรมสถาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550
ประมวลภาพ "การแข่งขันฟุตบอลยูลีค 2007"
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประมวลภาพ "การแข่งขันฟุตซอล"
ประมวลภาพ "การแข่งขันกีฬา SJU Game 2007"
เทิดไท้ องค์ราชันย์
ประมวลภาพ "โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม" วันที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ ห้องจุฬาเกษม อาคารชินฯ
ประมวลภาพ "โครงการ Freshy Games น้องใหม่" วันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2550 ณ สนามกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา ประมวลภาพ "โครงการเทศน์มหาชาติ ดนตรีไทยอุดมศึกษา" วันที่ 2 กันยายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสรรหาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปี50 เมื่อวันที่ 28-30 ณ บ้านพักเซนต์จอห์น กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัด โครงการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ณ อาคารชินโสภณพนิช

 
โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี เลขที่ 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงโรงเทพมหานคร 10900

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2512-1237 หรือ 0-2511-0714