Faculty of LAW

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ตอบปัญหากฏหมาย

หน้าแรก

 

 

กิจกรรมคณะนิติศาสตร์


คณะนิติศาสตร์ร่วมแข่งขันกีฬา
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันประมวลเกมส์ ครั้งที่ 8
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2551

 

 

คณะนิติศาสตร์จัดพิธีประดับเข็มดุลพาห
คณะนิติศาสตร์จัดพิธีมอบประดับเข็มดุลพาห และ มอบใบประกาศเนื่องในวันรพี
 

 

 

นักศึกษาและอาจารย์คณะนิติศาสตร์จัดพิธีวางพวงมาลา
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ นำพวงมาลาไปวาง ณ ศาลฏีกา
 

 

 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศึกษาดูงานที่ "รัฐสภา"
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ รัฐสภา เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2550 

 

 

คณะนิติศาสตร์จัดสัมมนาเชิงวิชาการ "รัฐธรมนูญใหม่ใช้ได้จริงหรือ"
คณะนิติศาสตร์จัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญใหม่ ใช้ได้จริงหรือ" โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.ศรีธารา เจริญพานิช เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน Legal English Club
ษนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ "Legal English Club" ขึ้น เมื่อวันที่ 31-31 กรกฏาคม 2550 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

คณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษา
ประมวลภาพคณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2550 ได้แต่ นายวิโรจน์ นิธิมหามงคล และ นายณัฐนนท์ สะมือ 

 

 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมรับน้องใหม่
ประมวลภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดกิจกรรม รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550

 

 

 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 

 

 

 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมาย
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม "เผยแพร่กฏหมาย" ที่จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 16-24 มีนาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 6 อาคารชิน โสภณพนิช
เลขที่ 1110/5  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-7058 ถึง 65 ต่อ 202