ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

ยังไม่มีข่าวประประชาสัมพันธ์ 
>> ประกาศกำหนดการ โครงการวิศวกรรม 1 และโครงงานสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษา 1/2558
>> ประกาศกำหนดการ โครงการวิศวกรรม 2 และโครงงานสารสนเทศ 2 ภาคการศึกษา 1/2558
 
กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์         
งานถวายพระพรวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์เราได้รับคัดเลือก ผลงานในระดับดีเด่น บทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ NCITE2016 ในวันพุธ ที่ 19 ต.ค. 59 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาพิเศษ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

การศึกษารูปแบบการจอดและการล็อครถจักรยานยนต์ ภายในบริเวณตลาดนัดจัตุจักร การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ประมวลภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ประมวลภาพ คณะิวิศวกรรมศา่สตร์ จัดโครงการสายสัมพันธ์พี่สู่น้อง ณ บ้านพักเซนต์จอห์นวิลล่า หัวหิน
เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2553


ประมวลภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
ประมวลภาพ โครงการวิศวฯ วัฒนธรรมสัญจร (ไหว้พระ 9 วัด)
ณ เกาะเกร็ด นนทบุรี
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553
ประมวลภาพ โครงการทัศนศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554
รวมภาพกิจกรรม การทัศนศึกษา
ดูงาน ของสาขาวิชาการจัดการ ซ่อมบำรุงอากาศยาน
ประมวลภาพ โครงการทัศนศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ประมวลภาพ โครงการปลูกป่า
ณ สถานที่ตากอากาศบางปู และเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554
ประมวลภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วมประชุมในงาน Thailand Research Expo 2011
ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554

ประมวลภาพ โครงการวิศวฯอาสารวมใจ
เซนต์จอห์น ช่วยภัยน้ำท่วม
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สนง.ใหญ่)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

ประมวลภาพ พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ณ อาคารชินโสภณพานิช ม.เซนต์จอห์น
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555
ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงาน
BOI Fair 2011 ณ เมืองทองธานี และ
ไหว้พระ (เกาะเกร็ด)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555
ประมวลภาพ โึีครงการศึกษาดูงานทาง IT
ณ บริษัท เมโทรซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ประมวลภาพงานวิศวฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
ณ สโมสรกองพันทหารราบที่ 11
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555
ประมวลภาพ โึีครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มเรียน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
     


ประกาศรับสมัครงาน สำหรับศิษย์เก่า และนักศึกษาที่สนใจ ....
บริษัท ย่งฮง (เอ็นจิเรียริ่ง) จำกัด รับสมัคร:
       - Sales Engineer    
       - Accountant
 
บริษัท โกบอล โพซิชันนิ่ง ลิเบอร์ตี้ ซิสเท็ม จำกัดรับสมัคร :
       - Programmer
       - Assistant System Engineer
       - เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
   
ประกาศทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์
   **  ให้นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนทุกสาขาวิชาสอบเทียบโอนรายวิชา   >> คลิก
 

QR CodeCisco AcademyMechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทรศัพท์ 086-909-1727