กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประมวลภาพ จัดสัมมนา เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน ให้กับนศ.ชั้นปีสุดท้าย จากบริษัท Professional One และอ.ธรรมมา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
ประมวลภาพ การอบรมสอนกราฟฟิก
Photoshop ให้แก่นศ.ชั้นปวช. 3 โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 5 และ 9 กุมภาพันธ์ 2553


พิธีแสดงความยินดี แด่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552


ภาพบรรยากาศการอบรมนักศึกษาใหม่
ในหัวข้อ "เรียนอย่างไรให้มีความสุข"
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552


ประมวลภาพ พิธีคล้องไทด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

ประมวลภาพพิธี "บวงสรางพระวิษณุ" คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2551
ประมวลภาพ งานรับน้องและพิธีบายศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร System-I และหลักสูตร CCNA คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 
สายสัมพันธ์พี่สู่น้อง เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2551 ณ บ้านพักเซนต์จอห์นวิลล่า หัวหิน โครงการเยาวชนไทยร่วมใจปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย ชะอำ
จ.เพชรบุรี
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน "SJU Music Festival 2008" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม
โครงการ "เซนต์จอห์นคิดดีพิชิตบุหรี่"
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงานบริษัท Symphony เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้่าร่วมการแข่งขันกีฬา
SJU GAMES 2008 เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2551
การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม
งานเซนตจอห็นวิชาการ
เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2552


ภาพบรรยากาศ
การแข่งขันวิศวฯ ซุปเปอร์คัพ 52
เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552


คณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมงานกาชาด
เมื่อวันที่ 7เมษายน 2552
ณ สวนอัมพร


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับนพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552
  
ประมวลภาพการแข่งขัน
TSAE Auto Challenge 2009 - Student Formula


ประมวลภาพ
งานสัมมนา และพักผ่อนประจำปีของ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2552 จ.ภูเก็ต


นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาดูงานี่บ.เมโทรฯ & Easy buy
เมื่อวันที่ 25 มิุถุนายน 2552


คณะิวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552
  

พิธีคล้องไทด์ - พิธีบายศรีสู่ขวัญ
พิธีไหว้ครู ของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552


โครงการพานักศึกษาร่วมงานเปิดโลก
งานวิัจัยสู่สังคมการเรียนรู้ จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ที่ Central World
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ที่มูลนิธินกขมิ้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโครงการปลูกป่า และวัฒนธรรมสัญจร ณ นาวิกโยธิน สัตหีบ
เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2552

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
"งานนิทรรศการวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1"
เมื่อวันที่ 19-22 มกราคม 2553พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และ บริษัท แอร์โรว์ เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด เปิดหลักสูตรการจัดการการซ่อมบำรุง อากาศยาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงาน พิธีแสดงความยินดีบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้อง BC 401
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553


ประมวลภาพ งานวิศวฯ ซุปเปอร์คัพ 52 ทีมชนะเลิศ "จำต้องยิง" ณ สนามบาสเก็ตบอล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2553
ประมวลภาพ งานสัมมนา"พลังงาน แนวโน้มและความท้าทายสู่อนาคต โดยคุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ESSO
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
ประมวลภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมออกบูทในงานเซนต์จอห์นวิชาการ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553


ประมวลภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัล Dean's list เทอม 1/2552
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ประมวลภาพงานวิศวฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ สโมสรตำรวจ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2553
ประมวลภาพ งานเสวนา เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อของ นศ.ใหม่ ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ณ ห้องประชุม BC 401
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
ประมวลภาพ โครงการพัฒนาจิต
ณ วัดป่าเจริญราช
คลอง 11 ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2553


ประมวลภาพ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553
ประมวลภาพ คณะิวิศวกรรมศา่สตร์ จัดงานบวงสรวงพระวิษณุ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553


ประมวลภาพ วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ณ อาคารรวงกาญจนา
ประมวลภาพ คณะิวิศวกรรมศา่สตร์ จัดงานคล้องไทด์
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071