หน้าแรกหลักสูตรDownload เอกสารห้องปฏิบัติการสมัครเข้าอบรม


St.John 's University
Faculty of Engineering

 

อาจารย์ผู้สอนกิจรรมหลักสูตรข่าวศิษย์เก่า

 

เข้าสู่ Academy


  

  


ขอแสดงความยินดีกับผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับประกาศนียบัตร


นศ.สามารถตรวจรายชื่อและลงทะเบียนรายวิชา CCNA-1 ได้ที่นี่

 

Cisco Networking Academy

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร เพื่อทำการอบรมทางด้าน Networking ภายใต้ชื่อของ "Cisco Networking Academy" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนให้นักศึกษา ได้ทำการค้นพบความสามารถในการทำงานเป็นทีม และรู้จักการสร้าง Community ของตนเองอีกด้วย