ลำดับ รายชื่อโครงการ
1 - รถไฟฟ้าเจนเนอร์เรทีฟเบรค
2 - ระบบศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
3 - การควบคุมทางเข้าโดยใช้ระบบอาร์เอฟไอดี
4 - เครื่องเบิกจ่ายไอซี
5 - เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
6 - เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย
7 - น้ำพุควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
8 - เครื่องวัดแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ทิศทาง ระบบดิจิตอล
9 - แขนกลควบคุมไร้สาย
10 - ระบบสารสนเทศตรวจสอบการเข้า-ออกงานของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
11 - ระบบสารสนเทศการบริหารการโดยสารทางน้ำ
12 - ระบบบริหารจัดการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 - ศึกษาและพัฒนาการปรับจูนระบบควบคุมกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวฉีดเครื่องยนต์
14 - การปรับปรุงกระบวนการการประกอบวาล์วทองเหลือง
15 - การวางแผนการซ่อมบำรุงโดยวิธีการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
16 - การควบคุมความถี่ 64 kHz ด้วยเทคนิคพัลส์วิทมอดูเลชั่น ออโต้จูน เรโซแนนซ์ อินดักชั่นฮีท
17 - ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2
18 - รถขับเคลื่อนสองพลังงาน
19 - เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าขาดเฟส
20 - เครื่องคั้นน้ำกะทิแบบเกลียว
21 - การศึกษาการใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขั้นรูปโมลแวกคัม
22 - การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อพานาโซนิค
23 - การศึกษาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สารทำความเย็นแบบผสม
24 - ตู้ล๊อกเกอร์อัตโนมัติ
25 - ระบบสำรองที่นั่งรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออนไลน์
26 - ระบบแสดงเวลาปฏิบัติงานและการประเมิน
27 - การศึกษาผ่านระบบออนไลน์
28 - ระบบประมูลสินค้าออนไลน์
29 - ระบบบริการอินเตอร์เน็ตและรักษาความปลอกภัยเน็ทเวิร์คในอพาร์ทเมนท์
30 - ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
31 - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกิจการรถทัวร์
32 - ระบบการจองการบริการทัวร์ผ่านเว็บไซด์
33 - ระบบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
34 - ระบบการบริหารจัดการการควบคุมเอกสาร
35 - ระบบซื้อขายซีดีภาพยนตร์ออนไลน์
36 - ระบบบัญชี
37 - โปรแกรมมิวสิค กีตาร์ คอร์ด ออนโมบาย
38 - ระบบเว็บไซด์ตรวจสอบรายวิชา
39 - ระบบฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
40 - การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อนำเสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์
41 - ระบบแฟ้มบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 - การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบป้องกันการบุกรุกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
43 - เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
44 - การศึกษาออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพการทำงานที่ระดับหัวน้ำต่ำของกังหันน้ำแบบพลังงานดล และกังหันน้ำแบบแรงปฏิกิริยา
45 - การศึกษาสภาวะการทำงานของกระบวนการลดความชื้นภายในห้องเรียน
46 - ชุดสาธิตการส่งสัญญาณระบบการมอดูเลตแบบรหัสพัลส์
47 - หุ่นยนต์ 4 ขา
48 - การเพิ่มประสิทธิภาพของระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
49 - การวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของรถขนส่งสินค้า

 


Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071