ง '


     
ประมวลภาพ โครงการวิศวฯ อาสารวมใจ เซนต์จอห์นช่วยภัยน้ำท่วม

 
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554
 

 
   
     

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071