ง '


     
 
ประมวลภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วมประชุมในงาน
Thailand Research Expo 2011 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554
 
   
   
     

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071