หน้าแรก   |   หน้าสมัครงาน    |     เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อแผนกบุคคล

Untitled Document
   
กลุ่มสถานศึกษาเซนต์จอห์น

  คลิกที่นี่เพื่อกรอกสมัครงานออนไลน์
   
 
 
กลุ่มสถานศึกษาเซนต์จอห์น เปิดรับสมัครบุคลากร ดังนี้ 
 
- อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
- อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ครูคอมพิวเตอร์
- ครูสอนช่างยนต์
- ครูประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล