หน้าแรก   |   หน้าสมัครงาน    |     เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อแผนกบุคคล

Untitled Document
ระบุประเภทงาน งานประจำ งาน Part Time
   
สมัครงานออนไลน์ กลุ่มสถานศึกษาเซนต์จอห์น
Jobs Application Form

  สัญลักษณ์ ( * ) คือจำเป็นต้องกรอกข้อมูล
 
 
ข้อมูลการสมัคร
    สมัครงานตำแหน่ง *
    ระบุประเภทงาน งานประจำ
งาน Part Time
    เงินเดือนที่ต้องการ *
     
     
 
ข้อมูลส่วนตัว
    คำนำหน้าชื่อ *
    ชื่อผู้สมัคร *
    นามสกุล *
    วันเดือนปีเกิด *
    เลขบัตรประชาชน *
    ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด *
       
 
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
    บ้านเลขที่ *
    หมู่บ้าน
    ซอย/ตรอก
    ถนน
    จังหวัด *
    อำเภอ *
    ตำบล *
    รหัสไปรษณีย์ *
    เบอร์มือถือ *
    อีเมล์
       
   
 
ข้อมูลการศึกษา
    สถานที่ศึกษาที่จบ *
    ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.

    คณะ/วิชาเอกที่จบ *
   
 
ข้อมูลการทำงานก่อนหน้านี้
    สถานที่ทำงาน *
    จังหวัด *
    ตำแหน่ง *