หน้าแรก   |   หน้าสมัครงาน    |     เอกสารประกอบการสมัคร    |    ติดต่อแผนกบุคคล

   
ติดต่อสถานศึกษาเซนต์จอห์น

    คลิกที่นี่เพื่อกรอกสมัครงานออนไลน์
 
สำนักบริหารงานบุคคล กลุ่มเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-938-8356
   
  E-mail : mbavelek@stjohn.ac.th
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.
   
   
   
 
แผนที่เดินทาง