หน้าแรก รู้จักคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร บุคลากร ห้องปฏิบัติการ ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ WIKI-QA ระบบการลา ใบลานักศึกษา
 

 ดร.มล. :: สรสิริ วรวรรณ
:: ????????????????????????? ????? ::
ผศ.ดร. :: ศิริพร เสริตานนท์
อาจารย์. :: สุทธิพงศ์ วรอุไร
อาจารย์ :: นิธิวุฒิ จันทร์ไทย 
อาจารย์ :: ประกิจ ณ สมบูรณ์
 
 

โครงการ "เซนต์จอห์นจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว" วันที่ 9 มีนาคม 2555 02/04/2555
โครงการอาจาริยบูชา ศิลปศาสตร์  21/07/2554
โครงการสานสัมพันธ์ พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมน้องพี่ศิลปศาสตร์  21/07/2554
English Training for Bangluang Local Guide 01/04/2554

   
โครงการ "เซนต์จอห์นจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว" วันที่ 9 มีนาคม 2555  02/04/2555
โครงการอาจาริยบูชา ศิลปศาสตร์  21/07/2554
โครงการสานสัมพันธ์ พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมน้องพี่ศิลปศาสตร์  21/07/2554
English Training for Bangluang Local Guide  01/04/2554
คืนงานวิจัยตลาดบางหลวง  01/04/2554
นศ.เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ  11/02/2554
โครงการเยาวชนท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้  29/10/2553
กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (Speech Contest)  06/09/2553
The 5th English Literary & Musical Contests  27/05/2553
คืนงานวิจัยสู่ตลาดเก้าห้อง  27/05/2553
--  ดูทั้งหมด --

การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เทคนิควิธีสอน  01/04/2554
การสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  01/04/2554
1 Day Trip@Saraburi/Lopburi  03/12/2553
โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English conversation for everyday life)  13/07/2553
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ  23/04/2552
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด  05/02/2552
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 คณะศิลปศาสตร์  13/06/2551
Saint John's Games 2007  13/06/2551
ภาพจากงานปฐมนิเทศ 2550  13/06/2551
SJU's Family 2006  13/06/2551
--  ดูทั้งหมด --

 
วีดีทัศน์
การลงพื้นที่ ตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒ PK (15.11.53)
@บางกอก นำเที่ยวตลาดวังหลัง PK (2-11-53)
เทปแนะนำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2553 Webmaster (11-6-53)
โฆษณาบริษัททัวร์จำลอง Webmaster (10-6-53)
สัมมนาเรื่อง การสอนแบบ active learning 3  คณาจารย์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (20 ธ.ค.2550 )
สัมมนาเรื่อง การสอนแบบ active learning 2 คณาจารย์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (20 ธ.ค.2550 )
สัมมนาเรื่อง การสอนแบบ active learning 1 คณาจารย์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (20 ธ.ค.2550)

Knowledge Management (KM)
แบบประเมิน ป.1 (สำหรับผู้ประเมิน) (1)
แบบประเมิน ป.1 (สำหรับผู้ประเมิน) (1)
ขั้นตอนการใช้งาน Course Homepage ของคณะ (1)
สอนอย่างไรให้ Real Active Learning 2 (1)
สอนอย่างไรให้ Real Active Learning (1)
การกำหนด KPI การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา (1)
วิธีอ่านข้อมูลใน CD (1)
 
   
     
   


"คลีนิกภาษาอังกฤษ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย"
-โดย-
อาจารย์กชกร คงเสมา

(คณะศิลปศาสตร์
ชั้น 2 อาคารชินโสภณพนิช)


Chapter (1) (2) (3) (4) (5) (English Manual)


-LA Magazine-

   

 

 

   
 
Copyright - 2017 Liberal of Arts Saint John's University
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์  086-909-1727