หน้าแรก รู้จักคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร บุคลากร ห้องปฏิบัติการ ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ WIKI-QA ระบบการลา ใบลานักศึกษา
 
 
อาจารย์ :: นายเอกพล วิงวอน
:: เข้าสู้โฮมเพจอาจารย์เอกพล วิงวอน ::
ผศ.ดร. :: กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
อาจารย์ :: วีณา ซุ้มบัณฑิต
อาจารย์ :: ประกิจ ณ สมบูรณ์
อาจารย์ :: สุทธิพงศ์ วรอุไร
อาจารย์ :: นิธิวุฒิ จันทร์ไทย 
 
 
 
 

โครงการเซนต์จอห์นจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศ จากการเดินทางท่องเที่ยว
ของชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ด้วยเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ ก่อความเสียหายให้กับหลายจังหวัดภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักรก็เป็นอีกหนึ่งเขตที่มีผลกระทบ ทั้งชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวบางส่วน ทำให้ได้รับความ
เสียหาย และจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จึงมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในเขตจตุจักร เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างความรู้จัก ให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย

1. การแข่งขันทำรถไฟจำลอง (ไทย)
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ จัดทำโครงการโดย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
และ หอเกียรติภูมิรถไฟ (สวนจตุจักร)

ดาวน์โหลด : กฎกติกาการแข่งขันทำรถไฟจำลอง (ไทย)
ดาวน์โหลด : ใบสมัครระดับนักเรียน ระดับบุคลทั่วไป

หมายเหตุ : ทีมที่ไม่ได้ร่วมปฐมนิเทศ ในวันที่ 3 มี.ค. 55 สามารถส่งใบสมัครผ่านช่องทางใดที่กำหนดก็ได้ (Fax: 02-938-7011 E-mail: lainfo@stjohn.ac.th) และสอบถามแบบรถไฟ 1 ใน 5 แบบที่กำหนด ที่มือถือ 081-615-5776 (ลุงตุ้ย) หรือ chulsiri_tui@hotmail.com


2. การแข่งขันเล่าเรื่องท่องเที่ยว (Junior Guide Talent) ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕๔

ดาวน์โหลด : ระเบียบการสมัครส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โรงเรียนต้องการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพิ่มเติม
ติดต่อ
อ.ประกิจ 083-615-5660 และ 083-615-73283. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ท่องเที่ยวยังยืน รื้อฟื้นจตุจักร"

ดาวน์โหลด : แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา


4.นิทรรศกาลผีเสื้อ และรถไฟ

 

 
 
 
Copyright - 2007 Liberal of Arts Saint John's University
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (662)-938-7058-65 แฟกซ์ (662)-513-8588