ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจ อาจารย์ :: Prakit Na Somboon
 
 
 
อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว
Name :: Prakit Na Somboon
Education :: Marketing Communication (M.A.)
Email :: laprakit@stjohn.ac.th
HomePage :: http://teacher.stjohn.ac.th/laprakit/index.php
Contact :: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000145763983
Tel ::
   
 
:) สวัสดีนักศึกษาวิชาศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ และวิชาผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว "ความปรองดองคือหนทางสู่ความสำเร็จ ได้เกรด A"
 
รายละเอียดที่ต้องส่งก่อนนำเสนอหน้าชั้นเรียน  29/11/2553
หัวข้อ Project ประจำวันที่ 29.11.53  29/11/2553
สัมมนาการท่องเที่ยว - web link ตลาดบางหลวง  27/10/2553
คำถามเกี่ยวกับ Video Presentation และรายการสารคดี  23/08/2553
Social Network 110: ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง  16/08/2553
แบบสอบถามวิชาผลิตสื่อฯ  09/08/2553
ตัวอย่างรายการสารคดี  02/08/2553
คนที่ไม่เข้าเรียน 28-6-53  05/07/2553
ประชามติผ่านแล้ว เสียงส่วนใหญ่เลือก สารคดี  14/06/2553
เรียนอย่างไร ให้ได้คะแนนดีๆ  08/06/2553
--  ดูข่าวทั้งหมด --

2/54 การตลาดธุรกิจบริการ-No.7 (1)
2/54 การตลาดธุรกิจบริการ-No.6 (1)
2/54 การตลาดธุรกิจบริการ-No.5 (1)
2/54 การตลาดธุรกิจบริการ-No.4 (1)
2/54 การตลาดธุรกิจบริการ-No.3 (1)
2/54 การตลาดธุรกิจบริการ-No.2 (1)
2/54 การตลาดธุรกิจบริการ-No.1 (1)
2/54 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-No.6 (1)
2/54 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-No.5 (1)
2/54 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-No.4 (1)
2/54 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-No.3 (1)
2/54 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-No.2 (1)
2/54 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-No.1 (1)
2/54 สัมมนาการท่องเที่ยว-COURSE SYLLABUS (1)
2/54 การตลาดธุรกิจบริการ-COURSE SYLLABUS (1)
2/54 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-COURSE SYLLABUS (1)
ใบงาน (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week13 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week11 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week11 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week10 (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-PowerPoint Week08 (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-PowerPoint Week07 (1)
ใบคะแนนจำลองไกด์ (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week09 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week08 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week07 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week06 (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-PowerPoint Week06 (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-PowerPoint Week06 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week05 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week04 (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-PowerPoint Week04 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week03 (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-PowerPoint Week03 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week02 (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-PowerPoint Week02 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-PowerPoint Week01 (1)
1/54 ศิลปะการประชาสัมพันธ์ฯ-COURSE SYLLABUS (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-PowerPoint Week01 (1)
1/54 ผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว-COURSE SYLLABUS (1)
การวางแผนกิจกรรมก่อนการนำเสนองานวิจัย (1)
การวางแผนและการเตรียมการก่อนการนำเสนองานวิจัย (1)
ตัวอย่าง รูปเล่มงานวิจัย (1)
แบบบันทึกการนำชิ้นงานรายวิชาอื่นของสาขาวิชาการท่องเที่ยวมาเป็นงานปฏิบัติ (1)
dean' PowerPoint (1)
PowerPoint-Com-Week02 (1)
PowerPoint-Com-Week01 (1)
คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-COURSE SYLLABUS (1)
PowerPoint-seminar-Week01 (1)
สัมมนาการท่องเที่ยว-COURSE SYLLABUS (1)
สัมมนาการท่องเที่ยว-media (1)
สัมมนาการท่องเที่ยว-sub (1)
สัมมนาการท่องเที่ยว-need (1)
ใบงานใหม่ (1)
ใบงาน 2 (1)
บท LA (1)
SWOT Analysis (1)
แบบฟอร์ม (1)
la-project (1)
ใบงาน (1)
w5 (1)
w4 (1)
w3 (1)
w2 (1)
w1 (1)
marketing (1)
course syllabus (1)
 
  ไฟล์วีดีทัศน์การสอน
สารคดีการท่องเที่ยว "รัชดาไนท์" PK (30.5.54)
สารคดีการท่องเที่ยว "ตลาดวังหลัง" PK (30.5.54)
การเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 1-2 PK (17.11.53)
บันทึกการสอน Week 5 PK (19-7-53)
บันทึกการสอน Week 4 PK (12-7-53)
บันทึกการสอน Week 3 PK (5-7-53)
บันทึกการสอน Week 2 PK (28-6-53)
บันทึกการสอน Week 1 PK (14-6-53)
 
Saint John's University