ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจ อาจารย์ :: ม.ล.สรสิริ วรวรรณ
 
 
 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Name :: ม.ล.สรสิริ วรวรรณ
Education :: จุฬาฯ
Email :: pasorn@stjohn.ac.th
HomePage ::
Contact :: คณะศิลปศาสตร์
Tel :: 029386966
   
 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สามารถดูเอกสารการสอนได้แล้วค่ะ
 
นำเสนองานกลุ่ม  08/09/2552
เอกสารประกอบการสอน4-2 (1)
เอกสารประกอบการสอน4-1 (0)
งานกลุ่ม#1-แสนสุข (0)
งานกลุ่ม#1-สรสิริพัฒนศึกษา (1)
งานกลุ่ม#1-ไทยเทค (0)
งานกลุ่ม#1-รักษ์บริหารธุรกิจ (0)
สาระ-วิทย์ (1)
สาระ-ศิลปะ (0)
สาระ-สุขศึกษา (0)
สาระ-คณิต (0)
สาระ-เทคโนฯ (1)
สาระ-ตปท (0)
สาระ-ไทย (0)
สาระ-สังคม (0)
หลักสูตรแกนกลาง2551 (1)
Teach4 (1)
Teach3 (1)
Teach2 (1)
Teach1 (1)
 
  ไฟล์วีดีทัศน์การสอน
 
Saint John's University