:::  การสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  :::
 
 

การสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 14 มีนาคม 2554 ห้องศูนย์สารนิเทศ เพื่อระดมสมอง 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การประเมินแผน ประจำปี 2553 2. จัดทำแผน ประจำปี 2554 3. จัดทำ SAR (คลิ๊ก)
 
 
  ข่าวหรือบทความทั่วไป >> การสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  |  อัพเดทข่าววันที่   01/04/2554 / เวลา  20:16:19