:::  การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เทคนิควิธีสอน  :::
 
 

การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เทคนิควิธีสอน : สอนอย่างไรให้ Active Learning โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตา


นนท์ 15 มีนาคม 2554 เวลา 8.30-11.30 น. ณ ศูนย์สารนิเทศ อาคารชินโสภณพนิช (Click!)

 
 
  ข่าวหรือบทความทั่วไป >> การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เทคนิควิธีสอน  |  อัพเดทข่าววันที่   01/04/2554 / เวลา  20:26:40