:::  คืนงานวิจัยสู่ตลาดเก้าห้อง  :::
 
 

บรรยากาศการซ้อม และงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด "คืนงานวิจัยสู่ตลาดเก้าห้อง" ณ ตลาด
เก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 17 มีนาคม 2553 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ร่วมกับ
เทศบาลอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด "คืนงานวิจัยสู่
ตลาดเก้าห้อง" เป็นการนำเสนองานวิจัย 4  เรื่อง คือ  (1) ประวัติชุมชนกับการท่องเที่ยว กรณีศึกษา
ชุมชนตลาดเก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยที่มี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (3) การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว
ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (4) การสื่อความหมายของสื่อบริเวณตลาด
เก้าห้อง และสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดเก้าห้อง โดยนักศึกษาวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว
จำนวน 33 คน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 คน คือ อาจารย์ประกิจ ณ สมบูรณ์ 
(อาจารย์ประจำวิชา) มล.ดร.สรสิริ วรวรรณ , อาจารย์เอกพล วิงวอน , อาจารย์ภคกนก รัตนวรารณ์  (Click!)

 
 
  ข่าวในสาขาศิลปศาสตร์ >> คืนงานวิจัยสู่ตลาดเก้าห้อง  |  อัพเดทข่าววันที่   27/05/2553 / เวลา  15:46:14