:::  โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English conversation for everyday life)  :::
 
 

โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (English conversation for everyday life)   30  ชั่วโมง ชุมชนคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ร่วมโครงการ 30 คน (Click!)
 
 
  ข่าวหรือบทความทั่วไป >> โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English conversation for everyday life)  |  อัพเดทข่าววันที่   13/07/2553 / เวลา  09:05:21