:::  นศ.เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ  :::
 
 

การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษในโครงการทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม เรื่อง "วัฒนธรรมตะวันตก" จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 08.30 น.-16.00 น.ซึ่งทางสาขาภาษาอังกฤษได้มอบหมายให้ อ.สุทธิชา เพชรวีระ ทำหน้าที่อาจารย์ผู้ควบคุม และนำนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษฯเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 คน คือ นางสาวเนตรทราย อ่วมงามอาจ ถือเป็นประสบการณ์อันดีที่นักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร

 
 
  ข่าวในสาขาศิลปศาสตร์ >> นศ.เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ  |  อัพเดทข่าววันที่   11/02/2554 / เวลา  09:31:56