:::  คืนงานวิจัยตลาดบางหลวง  :::
 
 

บรรยากาศการซ้อม และงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด "คืนงานวิจัยสู่ตลาดบางหลวง" ณ ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 มีนาคม 2554 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด "คืนงานวิจัยสู่ตลาดบางหลวง" เป็นการนำเสนองานวิจัย 3 เรื่อง คือ (1) การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลาดบางหลวงตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในตลาดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (3) การศึกษาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยนักศึกษาวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว จำนวน 35 คน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว 5 คน คือ อาจารย์ประกิจ ณ สมบูรณ์ (อาจารย์ประจำวิชา) , อาจารย์เอกพล วิงวอน , อาจาย์วีณา ซุ้มบัณฑิต , อาจารย์ดารุณี มีชัย , อาจารย์ดนยา มีสวัสดิ์ (click!)
 
 
  ข่าวในสาขาศิลปศาสตร์ >> คืนงานวิจัยตลาดบางหลวง  |  อัพเดทข่าววันที่   01/04/2554 / เวลา  18:15:14